Formulari de cerca

S e r v e i s

Les oficines municipals d'informació al consumidor són un servei dependent de la Mancomunitat que facilita informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris com a destinataris finals per a l'adequat exercici dels seus drets com tals.
Consumidors
Huit departaments de serveis socials generals ubicats en els distints ajuntaments de la Mancomunitat de l´Horta Nord. L'equip social de base està format per sis treballadors socials i una psicòloga.
Serveis Socials
Gestionem la recollida de fem als nostres pobles. Arrepleguem diàriament els residus orgànics i mixtos (contenidor marró); els envasos (contenidor groc), en dies alterns; el paper i el cartó, i els efectes i mobles vells setmanalment.
Arreplegada de residus
AUPA és una associació sense ànim de lucre dedicada a la cura dels gossos de les gosseres i a la gestió de les seues adopcions. El seu àmbit d'actuació se circumscriu a la zona nord de la província de València.
Refugi caní

 

N o t í c i e s

E n l l a ç o s