Arreplega de residus

La Mancomunitat de l’Horta Nord aposta per una recollida selectiva diferenciada i desplega, en cadascun dels municipis que la integren, contenidors diferenciats per a cadascuna de les deixalles. Així es facilita la gestió dels residus: envasos, vidre, paper i cartó, orgànics i restes. Tots els ciutadans disposen de contenidors d'arreplega selectiva a una distància prudent del seu domicili.

 

Formulari de cerca