Com fer reclamacions, queixes i denúncies

Aconsellem que, per a la interposició d’una reclamació, acudisca a l’OMIC del seu municipi, ja que així rebrà un assessorament jurídic personalitzat i evitarà, per tant, que la reclamació no incloga tots els termes necessaris perquè exercisca adequadament els seus drets, així com que haja d’acudir novament a l’OMIC per a esmenar errors.

No obstant això, podrà presentar la seua reclamació:

- Personant-se amb cita prèvia, en l’OMIC del seu municipi.

- Per correu postal, per registre d’entrada de la Mancomunitat o al seu Ajuntament.

No oblide adjuntar fotocòpies de la documentació que tinga i que justifique els seus drets, com ara factures, contractes, document de garantia… L’Oficina d’Informació al Consumidor (OMIC) de la Mancomunitat de l’Horta Nord presta els seus serveis als ciutadans dels municipis que integren la Mancomunitat de l’Horta Nord des de l’any 1997.

Formulari de cerca