Inclusió Social

La Mancomunitat de l’Horta Nord desenvolupa, en el marc del Pla d'Inclusió Social, diferents programes dirigits a col·lectius en risc d'exclusió social i en situació de pobresa severa. La institució implementa una sèrie d'accions específiques amb la finalitat d'afavorir la inserció social i laboral des d'una perspectiva integral que aborden diferents camps.

Des de 1992, la Mancomunitat ha treballat en aquesta direcció amb diferents plans: Pla de Mesures d'Inserció Social de la Comunitat Valenciana (1992-2008). Programes d'Ocupació del Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana, com ara: Emcorps i Salari Jove (2002-2011); Plans Integrals d'Ocupació per a Col·lectius en Risc d'Exclusió Social (2004-2011), Taller d'Ocupació (2010); Programa CLARA, dirigit a dones en risc –Institut de la Dona i Fons Social Europeu (2015).

En l'actualitat, per a aconseguir l'objectiu d'atendre les necessitats de les persones més vulnerables que manquen de mitjans i ingressos econòmics, la Mancomunitat és entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana des de l'any 2009, per a la gestió i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania; col·labora amb el Ministeri d'Agricultura i la Creu Roja en el Pla d'Ajuda Alimentària de la Unió Europea per a persones desfavorides i desenvolupa el Programa d'Intervenció per a l'Eradicació de la Pobresa i de Prevenció de l'Exclusió Social.

Formulari de cerca