Mobles i trastos

El servei de recollida de mobles i trastos vells ajuda a millorar la qualitat dels nostres carrers. Per a facilitar la correcta recollida de residus domèstics voluminosos, tots i cadascun dels municipis integrants de la Mancomunitat disposen d'un dia específic per a la recollida de mobles i trastos vells de forma gratuïta per als ciutadans particulars.

Quina classe d'objectes s'arrepleguen: sofàs, portes, mobles, cadires, caixes i llistons de fusta, persianes o joguets trencats, entre d’altres.

Què no s'arreplega: runes, sanitaris o objectes similars procedents d’obres fetes en les cases. En cas de neveres, frigorífics o aparells d'aire condicionat amb components de CFC, cal utilitzar el punt verd per a protegir el medi ambient, ja que el CFC (clorofluorocarboni) és un element molt perjudicial per a la capa d'ozó.

Formulari de cerca