Orgànics

El contenidor marró, per als residus orgànics

Les substàncies d'origen vegetal i/o animal són susceptibles de degradar-se biològicament, com les restes de menjar i de jardineria. És una fracció de residus molt rellevant, ja que constitueix la tercera part dels residus que generem en la nostra llar. Aquests residus es porten als ecoparc, on es converteixen en compost i en biogàs.

El que s’hi pot tirar: restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, marisc i fruita seca, corfes d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, solatge del café, paper de cuina i tovallons tacats d'oli, restes de jardineria, etc.

El que no s’hi pot tirar: cabells, bolquers i excrements d'animals, etc.

Formulari de cerca