Presentació

Les mancomunitats de municipis són entitats locals i, com a tals, gaudeixen de la consideració d’administració pública. Tenen personalitat i capacitat jurídica per al compliment del seus fins específics i es regeixen pels seus propis estatuts.

Per llei, es reconeix als municipis el dret a associar-se amb altres en mancomunitats, per a l’execució en comú d’obres i serveis determinats de la seua competència.

La Mancomunitat de l’Horta Nord és una entitat local que va nàixer per voluntat dels pobles que van decidir constituir-se en una mancomunitat, per a la prestació de serveis en comú, i a la qual es van adherir amb posterioritat la resta de municipis. Actualment, integren la Mancomunitat de l’Horta Nord: Albalat dels Sorells, Albuixech, Emperador, Museros, Massalfassar, Massamagrell, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, el Puig i Puçol.

Activitats de la Mancomunitat de l'Horta Nord

 • La Mancomunitat promou activitats i presta serveis als municipis en les matèries que determinen els Estatuts de la Mancomunitat.

 • Promou accions davant les institucions i entitats públiques i privades, amb l’objectiu d’aconseguir millors serveis.

 • Dóna suport i organitza activitats i actes que suposen un coneixement més ampli de la nostra comarca.

 • Promou campanyes encaminades a una millora efectiva del benestar social de tota la població.

Recursos de la Mancomunitat

Per a dur a terme la seua finalitat, la Mancomunitat es finança amb les aportacions dels municipis (quota ordinària) i amb les subvencions procedents de diferents organismes públics.

Serveis que presta

Els serveis que presta la Mancomunitat de l’Horta Nord  no són un nombre tancat, ja que poden variar per decisió dels municipis que la integren. Els serveis que presta actualment són els següents:

 • En matèria de protecció del medi ambient urbà:

 1. – Neteja viària.

 2. – Recollida i gestió de residus sòlids urbans.

 • En matèria de protecció de la salubritat pública:

 1. – Servei de recollida d’animals abandonats.

 • En matèria de serveis socials:

 1. – Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

 • En matèria d’infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat:

 1. – Pavimentació de vies públiques i accés als nuclis de població.

 • En matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat:

 1. – Servei de retirada de vehicles de la via pública, immobilització, depòsit i custòdia.

 2. – Gestió de sancions en matèria de trànsit i estacionament de vehicles.

 • Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.

 • Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.

 • Servei d’informació i assessorament a usuaris i consumidors, a través de les oficines municipals d’informació al consumidor.

Formulari de cerca