Programes per a persones amb diversitat funcional

Dirigits a famílies de malalts mentals amb la finalitat de donar-los suport, orientar-los i oferir-los un espai adequat per al seu desenrotllament personal i social.

- Taller d'impremta per a malalts mentals

- Programa d'intervenció psicoeducativa amb famílies de malalts mentals

Formulari de cerca