Unitat de prevenció comunitària en conductes addictives

La UPCCA és un servei de la Mancomunitat de l’Horta Nord, que té com a finalitat promoure accions que contribuïsquen a eliminar o reduir els problemes relacionats amb les drogues en els nostres municipis i donar-los suport.

És un servei que compta amb una subvenció de la Conselleria de Sanitat per al desenvolupament de les accions, que es duen a terme a través del Pla Mancomunal de Drogodependències en coordinació amb la Direcció General d'Ordenació i Assistència Sanitària.

L'objectiu prioritari de la UPCCA és la prevenció, és a dir, el que podem fer per a evitar problemes amb les drogues: es tracta de fer el que es puga per a facilitar que les persones elegisquen estils de vida saludables.

Previndre és una tasca col·lectiva, per això és imprescindible el treball conjunt i coordinat de tots els agents socials: les famílies, els centres escolars, els serveis de salud i les àrees municipals.

 

QUINS PROGRAMES OFEREIX LA UPCCA

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ i DERIVACIÓ: sobre aspectes educatius relacionats amb la prevenció així com recursos existents d’atenció en drogodependències i forma d’accedir-hi.

FORMACIÓ: cursos de prevenció dirigits a les famílies sobre la importància de l'educació davant de conductes que poden perjudicar el desenvolupament de els fills (consums, usos de xàrcies socials, pressió social, etc.).

SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS I ATENCIÓ A ALUMNES: a través del protocol entre Sanitat i Educació inclòs en el Pla Previ.

SOL·LICITUD DE PROGRAMES I RECURSOS GRATUÏTS: d’Educació per a la Salut durant el curs lectiu (Órdago, Prevenció de Tabaquisme, Prevenció d’Accidents de Trànsit, exposició itinerant sobre drogues, Prevenció de Malalties de Transmissió Sexual).

REALITZACIÓ DE TALLERS AMB ELS ALUMNES per a afavorir factors de protecció enfront de conductes com ara consums (autocontrol, assertivitat, pressió de grup, autoestima, empatia).

DESENVOLUPAMENT CONTINU DEL PROGRAMA TERÀPIA COMBINADA PER A DEIXAR DE FUMAR, en col·laboració amb l’Associació Espanyola de Lluita Contra el Càncer.

REPARTIMENT DE DOCUMENTACIÓ especialitzada sobre educació per a la salut a centres, famílies, cases de cultura, associacions, etc.

Formulari de cerca