Formulari de cerca

 
  • Plans i programes

Pla d'igualtat

+ info

Vigència: 
Dijous, Novembre 23, 2017
Data d'efecte: 
Dijous, Novembre 23, 2017
Data de publicació: 
Dijous, Novembre 23, 2017 - 08:45

Pla mancomunal de drogodependències

+ info

Vigència: 
Dilluns, Març 27, 2017
Data d'efecte: 
Dilluns, Març 27, 2017
Data de publicació: 
Dilluns, Març 27, 2017 - 13:15

El IV Pla Mancomunal de Prevenció de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius és un recurs de la Mancomunitat de l’Horta Nord que té com a finalitat la realització d'actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres conductes addictives dirigides a la població en el seu conjunt i molt especialment als grups de joves d'especial vulnerabilitat.

Per al desenvolupament del Pla disposem de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) que disposa de la preceptiva autorització de la Conselleria de Sanitat i figura inscrita amb el núm. ACD/9043 en el Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Comunitat Valenciana.

A partir de l'anàlisi de situació realitzat, el pla estableix unes línies bàsiques de treball per a definir dins d'aquestes els objectius que cal complir en els quatre anys de vigència que establim per al desenvolupament del pla, que haurà de ser renovat passat aquest termini.

 

LÍNIES BÀSIQUES D’INTERVENCIÓ

LÍNIA 1. DIFUSIÓ, COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE SERVEIS COMUNITARIS, amb l'objectiu fonamental de facilitar una correcta coordinació entre recursos municipals, mancomunals i comarcals i afavorir la sensibilització de la població sobre la problemàtica associada amb les drogodependències.

Dins d'aquesta línia, s'estableix també com a objectiu important, promoure la normativa municipal que responga a la realitat dels consums en cada municipi i, per tant, la redacció i aplicació d'ordenances municipals pot ajudar a la població a conéixer com es treballa la qüestió de la venda de substàncies a menors, entre altres alcohol i tabac.

LÍNIA 2. DETECCIÓ DE MENORS EN ESPAIS D'OCI, les conductes que poden generar addiccions, s'inicien a voltes en edats molt curtes, i, per tant, és necessari que els entorns pròxims a menors i joves siguen sans, saludables i lliures de drogues.

Com que no sempre és així, les sancions per tinença o consums en la via pública per part de menors, han de ser preventives, amb l’objectiu de potenciar el caràcter educatiu de les sancions que encara que de vegades són inevitables, també poden afavorir en el menor el seu desenvolupament personal i social si s'aprofita l'ocasió per a intervindre des d'un servei especialitzat.

LÍNIA 3. LA INTERVENCIÓ PREVENTIVA AMB POBLACIÓ DE RISC, l’objectiu fonamental de la qual és millorar la detecció de conductes de risc relacionades amb consums per a iniciar la intervenció i respondre de manera coordinada amb serveis sanitaris, educatius i socials relacionats amb els menors.

LÍNIA 4. LA PREVENCIÓ UNIVERSAL A TRAVÉS D'HABILITATS SOCIOEMOCIONALS, cada dia més necessàries en menors i joves i incloses per tant en els programes escolars de prevenció de drogodependències que proporciona de manera gratuïta la Conselleria de Sanitat a través de la UPPCA.

 

La proposta de programes i accions es dirigeixen tant als alumnes com a les famílies a través de les AMPA que durant tot l'any poden sol·licitar sessions formatives en habilitats parentals, ús responsable de tecnologies, drogues i altres propostes que donen suport a la labor de mares i pares davant el repte que suposa educar.